W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Ürünlerimiz

Sigorta, farklı bakış açıları ile çeşitli açılardan sınıflandırılabilmektedir. Bu kapsamda, özel sigorta ve sosyal sigorta en temel ayrımlardandır. Sosyal sigorta, toplumun karşılaştığı birtakım temel risklere karşı güvence sağlanabilmesi amacıyla devlet desteği ile uygulamaya konulan sigorta türüdür. Diğer taraftan, özel sigorta gerçek ya da tüzel kişilerin sahip olduğu riskleri transfer etmek için ihtiyari ya da zorunlu olarak alınan sigortadır.

Özel sigortaları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Bu konuda kullanılan bir sınıflandırma, ihtiyacın karşılanması kıstası açısından “Bedel (Meblağ) Sigortası” ve “Tazminat Sigortası” Şeklinde yapılmaktadır.

Sigorta türlerini rizikonun niteliği açısından deniz sigortaları, kara sigortaları olarak; primin tespiti ve ödenmesi açısından sabit primli sigorta ve değişir primli sigorta olarak; rizikonun yönelik olduğu şey açısından malvarlığı sigortaları, şahıs sigortaları olarak sınıflandırmak mümkündür.

Diğer yandan sigorta konusu işlevsel bir bölümlendirme yapıldığında;

  • Poliçe sahibinin malı ile ilgili sigortalar,
  • Poliçe sahibinin sorumluluğu ile ilgili sigortalar,
  • Poliçe sahibinin şahsı ile ilgili sigortalar,
  • Poliçe Sahibinin hakları ve mali menfaati ile ilgili sigortalar, şeklinde gruplandırılabilir. Sigortanın sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılan bir diğer ayrım ise, aşağıdaki üçlü sınıflandırmadır.
  1. Mal Sigortaları ( Örneğin yangın, hırsızlık, deprem vb. )
  2. Can Sigortaları ( Örneğin hayat, ferdi kaza)
  3. Sorumluluk Sigortaları ( Örneğin üçüncü kişiler mali sorumluluk, mesleki sorumluluk )