W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Film Sigortaları

 • Film Sigortası Teminatları
 • Sanatçı Kaybı
 • Negatifler
 • Film Ekipmanları / Kameralar
 • Sahne Donanımı / Dekor / Kostüm
 • Prodüksiyon Nakit Kasası
 • Ekstra Masraflar (ekipman kaybı / hasarı)
 • Film Sorumluluk (Üçüncü Şahıslar)
 • Diğerleri (Ferdi Kaza, İşveren Mali Mesuliyet, Ofis Paket) VIII. madde hariç tüm maddeler standart “Film Paketi” teminatıdır.

I. Sanatçı Kaybı

Sigortalanabilen Riskler
Sigortalı olarak bildirilen kişilerin (oyuncular, yönetmen, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni vs.)hastalanması, kaza geçirmesi veya yaşamını kaybetmesi halinde film çekiminin yarım kalması veya iptali.

Kapsam
Prodüksiyonun bahsi geçen risklerin gerçekleşmesiyle, yarıda kalması, iptali yada yeniden düzenlenmesi için maruz kalınabilecek masraflar (Netice Hasarları)

İstisna örnekleri
Otomobil yarışlarını ve/veya tehlikeli sahnleri içeren çekimler, uyuşturucu Kullanımı. Kadınlar için, problemli gebelikler, erken doğum.


II. Negatifler / Kasetler

Sigortalanabilen Riskler
Film negatiflerinin ve/veya kasetlerinin, çekimler veya nakil veya saklanması esnasında çalınması, kaybolması veya zarar görmesi.

Kapsam
Filmin yeniden çekilmesi veya negatiflerin ve/veya kasetlerin onarım masrafları (Netice Hasarları)

İstisna örnekleri
Negatiflerin ve/veya kasetlerin yapısal bozuklukları, uygunsuz saklama koşulları veya paketleme, kötü niyetli hareketler veya sabotaj.


III. Kameralar/ Ekipmanlar

Sigortalanabilen Riskler
Kameraların, ses kayıt ve ışıklandırma ekipmanlarının çekimler veya nakil veya saklanması esnasında çalınması, kaybolması veya zarar görmesi.

Kapsam
Ekipman bedellerinin ödenmesi.

İstisna örnekleri
Ekipmanların yapısal bozuklukları, kısa devre akımları, yüksek voltaj, kavrulma, elektomanyetik sebepler, ampuller ve lensler ile kötü niyetli hareketler veya sabotaj.


IV. Dekor / Kostüm / Sahne Donanımı

Sigortalanabilen Riskler
Kiralık olarak kullanılanlar dahil olmak üzere sette prodüksiyonun ayrılmaz parçası olarak kullanılan sahne donanımı, kostümler, giysiler, takılar, aksesuarlar, mobil cihazlar, dekor olarak kullanılan eşya ve yapılar ile benzeri tiyatral eşyalar.

Kapsam
İlk ateş kapsamı dahilinde bedellerinin ödenmesi.

İstisna örnekleri
Nakit para, hareketli vasıtalar, eşyaların yapısal bozuklukları ile sette bulunan mevcut binalar.


V. Prodüksiyon Nakit Kasası

Sigortalanabilen Riskler
Filmin çekimi esnasında prodüksiyon ekibinin, podüksiyon setindeki acil ihtiyaçlarını karşılayacak ve ilgilinin üzerinde taşıyabileceği miktarda para cinsi farketmeksizin nakit ve/veya banka çeki.

Kapsam
Hırsızlık fiilinin gerçekleşemsineticesinde ilgili bedelin ödenmesi.

İstisna örnekleri
Haciz vakaları, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, emniyeti suistimal, dolandırıcılık.


 

VI. Ekstra Masraflar (Ekipman kaybı / hasarı)

Sigortalanabilen Riskler

 • Aşağıdaki nedenlerle filmin sekteye uğraması sonucu oluşan ekstra masraflar:
 • Prodüksiyon mekanın hasarlanması,
 • Çekim için gerekli teknik ekipmanın hasarlanması,
 • Sahne donanımı, kostümler, dekor olarak kullanılan eşya ve yapıların hasarlanması,
 • Gelecek planların çekimi için gerekli olan ekipmanların hasarlanması,

Kapsam
Oluşan ilave masraflar


VII. Film Sorumluluk (Üçüncü Şahıslar)

Sigortalanabilen Riskler
Prodüksiyon Şirketininin yasal olarak sorumlu tutulabileceği kapsam dahilindeki tüm riskler. (işbu risk bağımsız bir poliçe ile de teminat altına alınabilir)

Kapsam
Üçüncü şahıslara ait mallara ve üçüncü şahısların canına verilen zararlar ile prodüksiyon için kiralanan mülklere verilen maddi zararlar.

İstisna örnekleri
Telif haklarından doğan sorumluluklar, sözleşme ihlalinden doğan sorumluluklar.


VIII. Diğerleri (FK / İMM / OP)

Ferdi Kaza Sigortası
Prodüksiyonda görevli bulunan sanatçılardan, set işcilerine kadar tüm çalışanların yaralanmaları sonucundaki tedavi masrafları, uzuv kaybı dahil sürekli sakatlıkları veya ölümleri halindeki tazminat tutarlarını öder.

İşveren Mali Mesuliyet
Prodüksiyon Şirketinin, bordrolu olarak görev yapan tüm çalışanlarına karşı yasal sorumluluklarının belirlenen limitler dahilinde ödenmesidir.

Ofis Paket
Prodüksiyon Şirketinin kullanmakta olduğu ofis veya ofislerin bütün risklerinin tek bir poliçe ile teminat altına alınmasıdır.